Mimers Brunn

Inom Mimers Vittjärv finns friskolan Mimers Brunn med barn från förskoleklass till åk 6. Här finns även  förskolan Vittjärvsgården med avdelningarna Hugin, Munin och Oden samt förskolan Klätterträdet med två avdelningar i norra Svartbyn. Mimers fritids finns i skolans lokaler.

Mimers Brunn hade stort behov av en förnyelse av sin hemsida för att både informera elever och föräldrar men också göra det enkelt att ansöka om plats på skola eller förskola.

Tack för förtroendet att få utveckla er hemsida. 

mimers-brunn.se

Välkommen med en förfrågan!