Author Archives: editerat

Alla hemsidor är e-handel

Alla kommersiella hemsidor är e-handel. Oavsett om man bara visar upp sina produkter eller tjänster eller säljer dem direkt på nätet är det e-handel. Om man har det i första rummet när man utvecklar en hemsida blir resultatet en mera säljande hemsida. Att dela in hemsidor i e-handel och “vanliga” sidor har varit standard men […]